Jászság SPA

2016.10.12. 10:55

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési térségébe tartozó Jászság különleges madárvédelmi terület 20131,13 hektár kiterjedésű. A terület kódja HUHN10005.


Jászság SPA (Fotó: Orbán Zoltán). 

Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 hálózaton belül Különleges Madárvédelmi Terület - Special Protection Area (SPA), illetve többek között Fontos Madárélőhely (Important Bird Area - IBA) is.

A Jászság különleges madárvédelmi terület az Alföld északi részén elhelyezkedő, néprajzilag és földrajzilag jól elhatárolható terület, a Jászság tájegység központi részén helyezkedik el. A Jászság természetföldrajzilag az Északi-középhegységtől délre, a Tarna és a Zagyva folyók völgyében helyezkedik el. Nyugatra a Gödöllői-dombságig, keletre a Tiszáig, délre Szolnokig terjed, míg északról a Mátra határolja. Közigazgatásilag a Jászság az Észak-Alföldi régióhoz, Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez tartozik.

A XIII. században, a területen mocsarakkal, lápokkal, sekély tavakkal mozaikos puha- és keményfás ligeterdők voltak a jellemzők. A tájegység mai képét a vízrendezések és a kiterjedt mezőgazdasági művelés révén nyerte el, így a Jászság ezen területét ma mezőgazdasági területek (szántók, vetett gyepek), szikes legelők és rétek, valamint mocsárrétek és mocsarak, továbbá javarészt ültetvény jellegű származékerdők jellemzik. A Jászság SPA területén a mocsarak, mocsárrétek kis kiterjedésűek.


A terület (Fotó: Orbán Zoltán). 

A területen előforduló kistáblás szántók természetvédelmi szempontból magasabb értéket képviselnek, mivel a táblák közötti csatornák, fasorok, egyéb élőhelyek változatos életteret biztosítanak.

Legfontosabb madártani értékeit jelentő ragadozómadár-fajok például a parlagi sas (Aquila heliaca), a kerecsensólyom (Falco cherrug), kék vércse (Falco vespertinus), valamint a területen előforduló további közösségi jelentőségű madárfajok: szalakóta (Coracias garrulus), kis őrgébics (Lanius minor), illetve a nagy goda (Limosa limosa), piroslábú cankó (Tringa totanus).


Parlagi sas (Fotó: Horváth Márton). 

A terület jelölő madárfajai (pl.: szalakóta, kis őrgébics) kifejezetten a természetes vagy természetközeli száraz gyepterületekhez kötődnek fészkelés és táplálkozás szempontjából.

A Jászság tájegység az ország vizes élőhelyekben egyik legszegényebb térsége, az SPA területén belül is csupán egy ex lege szikes tavat tartunk nyilván, Újszász határában. Természetvédelmi szempontból értékes vízfolyás a területen nincs, a meglévő kisebb-nagyobb csatornák az év jórészében szárazon állnak.

A terület botanikai értékeit egyfelől a folyószabályozás hatására létrejött ártéri élőhelyek maradványai, nagyobbrészt pedig a szikes jellegű élőhelyek jelentik.

A szikesekre jellemző növényfaj a liláskék színű réti őszirózsa (Aster sedifolius). Nedvesebb területeken, sziki magaskórósokban, mocsárréteken fordul elő a védett sziki kocsord (Peucedanum officinale), a réti iszalag (Clematis integrifolia) és a fátyolos nőszirom (Iris spuria). A szikesek között foltszerűen, illetve mezsgyékben, gátakon maradt meg a hazánkban is őshonos, évelő, védett reliktum fajunk, a gumós macskahere (Phlomis tuberosa), emellett megtalálható még a ritka Bieberstein-gyújtoványfű (Linaria biebersteinii) és a világossárga, fényes sziromlevelű tavaszi hérics (Adonis vernalis).


Óriás nünüke (Fotó: Orbán Zoltán). 

Gyepes élőhelyekre jellemző fajok ezenkívül az óriás nünüke (Meloe cicatricosus) és a molnárgörény (Mustela eversmannii). Az Újszász-jászboldogházi gyepeken ürgék (Spermophilus citellus) fordulnak elő. Vizes élőhelyekhez kötődő fajok közül a Jászság SPA területén megtalálható a dunai tarajos gőte (Triturus dobrogicus), vöröshasú unka (Bombina bombina), vidra (Lutra lutra), tavi szitakötő (Anax parthenope), nagy tűzlepke (Lycaena dispar).

A Jászság SPA a szalakóta védelmi program, a ROLLER LIFE+ egyik projektterülete. A szalakóták nagyrészt telepített mesterséges fészekodúkban fészkelnek a területének északi blokkjában, a Borsóhalmi-legelőn, valamint Alattyán határában a Nagy-kút lapos nevű területegységen, továbbá a Jászapáti-jászkiséri szikesek területén és Újszász, Tápiógyörgye határában. Az SPA-ra az utóbbi 10 évben jellemző fészkelőállomány növekedése részben látszólagos, ennek oka az SPA terület 2010-es bővítése. Az állomány növekedéshez hozzájárult a fészekodúk kihelyezése, odútelepek létesítése. Napjainkban kb. 100 működő odú várja a terület szalakótáit.

 

Iski Annamária, Veszelinov Ottó

Nike LeBron 16 Low 'Wolf Grey'