Növekvő szalakóta állomány a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén

A szalakóták hosszú távú vonulóként már elindultak Afrika déli részei felé. Egyesek már a Száhel-övezetben járnak, másokat még októberben is lehetett látni hazánk füves pusztáin.  A nemzeti park működési területén évről-évre növekszik a szalakóta állománya, mely főként a szakemberek által kihelyezett mesterséges odúknak köszönhető.  A továbbiakban a 2018-as év költési eredményeiről olvashatunk.

A szalakóta odúlakó fajként szívesen elfoglalja más fajok (pl.: zöld küllő) idős fákban kialakított odúit, de sikeresen megtelepszik az ember által kihelyezett mesterséges D-típusú odúkban is. Azonban a fészkelőhelyek biztosítása mellett elengedhetetlen, hogy megfelelő táplálkozóterületet is biztosítsunk a faj számára. A 2014. szeptemberében indított Szalakóta védelme a Kárpát-medencében c. Life+ projekt egyik kiemelt feladata facsoportok és fasorok ültetése, melyekkel szeretnénk megalapozni a későbbiekben a szalakóta természetes odvakban történő fészkelését.


Tipikus szalakóta élőhely a Dél-hevesi Tájegység területén

A pályázat sikerességét bizonyítja, hogy míg a 2017-es évben 471 pár szalakóta költött a nemzeti park működési területén, addig 2018-ban számuk elérte az 528 párt! Ezek csak a mesterséges odúkban költő madarak számát jelentik, hozzájuk kapcsolódnak még a természetes odvakban fészkelő párok is, így az állomány nagysága jóval nagyobb, meghaladja az 550 párt.


Új szalakóta odú kihelyezése és a sikeres költés eredménye: szépen fejlődő fiatal szalakóták a mesterséges odúban.

A növekedés nem csak az élőhelyek védelmének - és ezáltal a javulásuknak -  köszönhető, hanem hogy a tavasz folyamán több mint 250 új odú lett kihelyezve. Változás a korábbi évekhez képest, hogy nem csak a magterületekre (Dél-Heves, Mezőség) lettek új odúk kirakva, hanem a hegylábi peremterületekre (Mátra- és Bükkalja) is. Így szeretnénk elérni azt, hogy a szalakóták minél nagyobb területeken fészkelhessenek.

A szalakóta odúk száma a nemzeti park működési területén ezáltal meghaladja az 1100-at. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy 2018-ban az odúkat közel 50%-os aránnyal szalakóták foglalták el.  Ez jó aránynak számít, a korábbi évekhez képest a kicsit alacsonyabb szám a sok új odúnak köszönhető, melyeket még nem vettek birtokba a madarak.

Az idei 528 pár szalakóta több mint 950 fiókát repített ki. A legtöbb szalakóta a Borsodi Mezőségben és a Dél-hevesi Tájegységben költött, de egyre növekszik a számuk a Bükkalján, a Mátraalján és a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben is.  

Nagyon jó hír, hogy több évtized után az idei évben újra volt szalakóta költés Nógrád megyében, Palotás mellett egy tavasszal újonnan kirakott odúban!  A Mátrai és a Kelet-Bükki Tájegységben a szalakóták száma évről évre emelkedik, idén a Mátraalján 33 pár, míg a Bükkalján 40 pár szalakóta költött. Az egykori 3-4 pár szalakótához képest ez óriási eredménynek számít.


Gyakori volt idén a 6 fiókás fészeklaj. A fiókák gyűrűt kapnak, mely jól látszik a fenti képen. 

Természetesen a szalakóta mellett más fajok is előszeretettel foglalják el az odúkat. 2018-ban a szalakóta után legnagyobb számban a seregély költött (179 pár), majd a mezei veréb (96 pár).  A korábbi évekhez képest, idén jelentősen megnőtt a darazsas odúk száma.  A Mezőségben 2018-ban is költött egy kék vércse pár, mely már évek óta szalakóta odúban kotlik.  Idén 4 pár füleskuvik költés is volt, ebből 3 a Bükkalján és 1 a Dél-hevesi Tájegység területén.


Bal oldalt: Öreg füles kuvik az odúban a 4 fiókájával Jobb oldal: Vörös vércse tojások

Az odúellenőrzésekkel párhuzamosan folyamatosan zajlott a fiókák (színes) gyűrűs jelölése is. A színes, karakteres gyűrűk felhelyezése óta rendszeresen kapunk visszajelzéseket a megjelölt madarakról.

A 2018-as költési eredmények is jól reprezentálják, hogy mennyire fontos a szalakóták számára a megfelelő fészkelőhelyek biztosítása, ugyanakkor elengedhetetlen a jó táplálkozóterületek fenntartása is. Ezért a pályázat keretén belül továbbra is folytatódnak az odúkihelyezések, valamint további fasorok és facsoportok ültetése.

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, akik segítettek az idei „szalakóta szezonban”. Név szerint: Antal András, Bata Bettina, Bodnár Katalin, Deák Gábor, Dudás György, Elek István, Fehér Katalin, Ferenc Attila, Frank Tamás, Gell Gerda, Golen Gerhárd, Harmos Krisztián, Jakab Sándor, Juhász Benedek, Kleszó András, Korompainé Szitta Emese, Magos Gábor, Molnár Márton, Pálfy Andrea Anna, Pongrácz Ádám, Ragó Adrienn, Sass Barna Attiláné, Sasvári János, Sebő Ádám, Sebő Dóra, Seres Mihály Nándor, Soós Gábor, Széles Tamás, Teplánszki Dóra, Tóth Katalin, Tóth László, Török Hunor, Vályi-Nagy Zoltán, Zákány Albert.

Fotók: Kecskés Dóra

Kecskés Dóra

LIFE- fajvédelmi munkatárs, BNPI

 

Zoom Lebron XV 15 Low