SPA BIHAR

2015.11.30.  12:59

În timpul montării cuiburilor artificiale au fost colectate date zoologice utile și interesante referitor la dumbrăvence. Pe lângă dumbrăvence au fost amplasate cuiburi artificiale și pentru alte specii de păsări (cucuvea, ciuș, pupăză, vânturei).

Pe lângă statutul de Arie de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) al rețelei Natura 2000 situl este și Arie de Importanță Avifaunistică (IBA) și Sit de Importanță Comunitară (SCI).

Se întinde pe raza județelor Hajdú-Bihar și Békés, și aparține de Administrația Parcului Național Hortobágy.


În fundal Munții Bihorului din România (Foto: Oláh Zoltán)

În secolul XIX. zona a fost renumită pentru habitatele sale mlăștinoase, cu pajiști pășunate, și pentru zonele umede din zonă. Peisajul s-a schimbat mult în urma desecărilor începute în anii 1860. În ciuda acestor schimbări, chiar și în zilele noastre situl deține terenuri speciale, mozaicate, care oferă habitate excelente pentru multe specii de păsări.  

Câmpiile Bihar, Kis-Sárrét, Nagy-Sárrét, Berettyó-Kálló și Valea Ierului sunt regiuni cu aspect mozaicat de pajiști, păduri, terenuri agricole, ugar, sărături și habitate acvatice. În lunca Barcăului se regăsesc mai multe păduri de luncă cu lemn de esență tare și comunități de plante valoroase cu Festuco pseudovinae, respectiv rarități ca Orhideea de pădure (Cephalanthera longifolia).

În prezent problema menținereii pajiștilor în forma lor actuală este rezolvată cu ajutorul agriculturii pastorale, la fel ca și în trecut.

Este important de menționat zona demonstrativă din apropierea localității Földes, unde pe o suprafață de aproape 200 de hectare s-a reconstruat habitatul acvatic al Câmpiei Bihar Sárrét, care este întreținut prin intermediul bivolilor.


Habitat acvatic reconstruit (Foto: Oláh Zoltán)

Se acordă atenție sporită păsărilor strict protejate, cum ar fi: dropia (Otis tarda), ciocântorsul (Recurvirostra avosetta), vânturelul de seară (Falco vespertinus) sau dumbrăveanca (Coracias garrulus). Adevăratele valori ornitologice ale zonei sunt oferite de speciile de păsări acvatice și cele de pustă.

Dumbrăveanca este una dintre păsările caracteristice sitului Bihar. Cuibărește atât în cuiburi artificiale, cât și în scorburile naturale de pe raza sitului. Împreună cu angajații Administrației Parcului Național Hortobágy, în acest an au verificat toate cuiburile artificiale din SPA. Ulterior au fost inelați puii de dumbrăvence, majoritatea lor au primit și inele colore de plastic.

Printre planurile pentru anii următori figurează schimbarea cuiburilor artificiale deteriorate și montare de cuiburi noi. Pe lângă dumbrăvence se pot observa multe specii de păsări interesante pe tot parcursul anului.

Lângă Földes dumbrăveanca a cuibărit cu succes în interiorul unei colonii de vânturel de seară. Cele două specii nu interferau.


Dumbrăveancă lângă Zsáka (Foto: Oláh Zoltán)


Unul dintre puii de dumbrăveancă inelați (Foto: Koczka András)


Component valoros al avifaunei: vânturelul de seară (Foto: Oláh Zoltán)

Populația de dropie care cuibărește în sit este semnificativă, conservare acestora este deosebit de importantă. Cea mai mare amenințare pentru ele o constituie cositul mecanic și prădătorii. Pot fi întâlnite în zonele mozaicate de pajiști și teren agricol.


Efectivele de dropie sunt semnificative (Foto: Oláh Zoltán)


Chirighiță cu aripi albe (Foto: Oláh Zoltán)


O altă specie caracteristică zonei, sfrânciocul cu fruntea neagră (Foto: Koczka András)


În unele zone de pustă putem întâlni ciuful de câmp (Foto: Oláh Zoltán)


Condițiile sunt favorabile și pentru potârniche, o specie cu populație în descreștere (Foto: Oláh Zoltán)

În perioada de iarnă habitatele de pustă găzduiesc și specii mai rare, ca inărița cu cioc galben (Carduelis flavirostris), pasărea omătului (Plectrophenax nivalis) sau presura de tundră (Calcarius lapponicus).


Raritate de iarnă: presură de tundră (Foto: Oláh Zoltán)

Să amintim și mamiferele. O curiozitate este că în Bihar trăiesc și specii de lilieci din zona montană. Motivul este că munții din apropiere se află la o distanță de 70-80 km. Pentru speciile de lilieci care iernează în peșterile din Munții Bihorului și Munții Craiului, această zonă de câmpie asigură condițiile potrivite pentru perioada de vară. Aici trăiește probabil cea mai însemnată populație a liliacului mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum) din țară. De asemenea liliacul cărămiziu (Myotis emarginatus) poate fi regăsit în zonă.

 Zonele și habitatele din Bihar sunt periclitate mai ales de diminuarea continuă a animalelor de fermă și de dispariția fermelor de creștere a animalelor extensive. Este datoria noastră de a proteja atât speciile de păsări ocrotite cât și habitatele acestora. Prin reglementări și restricții adecvate, respectiv prin păstrarea și dezvoltarea locurilor de hrănire, acest lucru este posibil.

Koczka András

nike air max 90 youth