SPECIALIȘTI DIN 27 DE ȚĂRI AU DEZBĂTUT CONSERVAREA DUMBRĂVENCEI LA KECSKEMÉT

2017.02.07.  09:51

Efectivele de dumbrăveancă din Europa au scăzut considerabil, iar din unele țări din vestul continentului a și dispărut ca specie cuibăritoare. Populația din Bazinul Carpatic este deocamdată stabilă, iar conservarea și păstrarea pentru viitorul a acesteia, este indispensabilă la nivelul comunității europene. Dat fiind faptul, că este o specie migratoare de distanță lungă (iernează la sud de Sahara), nu este de ajuns ca ea să fie protejată doar în zonele de cuibărit. Așadar, este necesar un efort internațional depus în favoarea conservării acestei specii în ceea ce privește zonele de cuibărit, cartierele de iernare respectiv rutele de migrație. Colaborarea internațională pentru protecția speciei este ajutată de planul de acțiune elaborat și adoptat de către țările relevante.


Dumbrăveancă (Foto: Horváth Tibor).

Societatea Ornitologică din Ungaria (MME), împreună cu Administrația Parcului Național Kiskunság au organizat o conferință internațională între 19-21 ianuarie 2017, la Kecskemét, cu invitarea și implicarea specialiștilor în dumbrăveancă. Scopul principal al întâlnirii organizate în cadrul proiectului LIFE+ „Conservarea Dumbrăvencei în Bazinul Carpatic” a fost reîmprospătarea și actualizarea Planului de Acțiune de Conservare al speciei, elaborat în 2008. 


Dumbrăveancă în zonă de iernare, cu zebră în fondal (Foto: Halmos Gergő).

La conferință au participat aproximativ 80 de persoane din 27 țări. Era important, ca la întrunire să nu participe doar invitații din arealul de cuibărit al speciei din Europa, ci și specialiști din țări aflate de-a lungul căilor de migrație (Cipru și Izrael) și din țări care reprezintă cartierele de iernare (Republica Kenya și Africa de Sud).


Participanții conferinței (Foto: Ampovics Zsolt).

Dumbrăveanca este prezentă la noi doar patru luni din an, restul ciclului de viață petrecându-l cu migrația și în cartierele de iernare. Pe durata aceastei călătorii lungi de dus și întors, care este deseori de zece mii de kilometri, păsările trebuie să înfrunte numeroase pericole. Vânătoarea ilegală, deteriorarea din ce în ce mai accentuată a zonelor de popas pe durata migrației și din zonele de iernare, lipsa hranei adecvate și accelerarea schimbărilor climatice pun amprenta pe populațiile de dumbrăveancă și duc la moartea foarte multor păsări. Pe lângă aceste greutăți și încercări, păsările întâmpină din ce în ce mai des problema dispariției accentuate a habitatelor de cuibărit: dispariția surselor de hrană în urma utilizării chimicalelor în agricultură, dispariția arborilor scorburoși, electrocutarea pe stâlpii de medie tensiune precum și distrugerea habitatelor, cauzate de practicile agricole intensive. 

Göcző Gabriella

Air Jordans